با ما تماس بگیرید : 88852451 21 0

مقالات

نحوه شست و شوی پرده زبرا چگونه می باشد؟

...همانگونه که می دانید ساختار پرده زبرا از تور و پارچه می باشد

ادامه مقاله

بهترين رنگ پرده چيست؟

...اين رنگ‌های سرد باعث ايجاد حس خنکی

ادامه مقاله

!با انتخاب پرده مناسب پنجره ها را چشمگير كنيد

...قبل از انتخاب نوع پرده بايد كاربرد آن را مشخص كنيد

ادامه مقاله